European Building Materials

etexEBM Co. spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom v Nitre bola založená v decembri v roku 2009. EBM Co., s.r.o. (European Building Materials) je európska organizácia, patriaca do belgickej skupiny Etex Group, zameraná na predaj stavebných materiálov pre oblasti Slovenskej a Českej republiky. Etex Group je priemyselná holdingová spoločnosť celosvetovo zastúpená na trhoch so stavebným materiálom pozostávajúca z viac ako 90 sesterských spoločností a zamestnávajúca okolo 17 138 zamestnancov. Hlavnou úlohou EBM Co. je distribúcia strešných, fasádnych a interiérových výrobkov. Spoločnosť úzko spolupracuje s lídrami na trhu s vláknocementom, cementovo-trieskovými doskami, betónovými a pálenými výrobkami a tiež ponúka vysokokvalitné výrobky v každej z troch produktových skupín uvedených vyššie. Naša výroba je certifikovaná podľa smerníc ISO 9001. Okrem úlohy distribúcie výrobkov je EBM Co., s.r.o. zodpovedná za rozvoj trhov Slovenskej a Českej republiky.