Wanit-Fulgurit

Použitím fasádních šablon v různých barvách případně různých způsobech krytí je možné docílit jedinečného vzhledu budovy. V kombinaci se střešními šablonami se tak dá dosáhnout perfektní a oku lahodící jednolitosti celého objektu.

Maloplošné fasádní šablony

  • fassadenplatten struktur Maloplošné fasádní šablony – rastrované (imitace břidlice)
  • fassadenplatten glatt Fasádní šablona hladká